Q&A

ช่องทางถาม-ตอบ (Q&A) เป็นช่องทางสื่อสาร 2 ทาง เพื่อไขคำถามทุกข้อสงสัยในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทุกคำถามที่ส่งมา เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา จะรีบดำเนินการตรวจสอบและตอบให้โดยเร็วที่สุด