ถาม – ตอบ (Q&A) ทุกข้อสงสัย [สพป.ลย.๑]

Q&A

ช่องทางถาม-ตอบ (Q&A) เป็นช่องทางสื่อสาร 2 ทาง เพื่อไขคำถามทุกข้อสงสัยในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทุกคำถามที่ส่งมา เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา จะรีบดำเนินการตรวจสอบและตอบให้โดยเร็วที่สุด

Advance
คำกรอง
สถานะ
หมวดหมู่
จัดเรียงโดย
เรียงลำดับ
ต่อหน้า
แชร์เลยก้อ!