Q&A

ช่องทางถาม-ตอบ (Q&A) เป็นช่องทางสื่อสาร 2 ทาง เพื่อไขคำถามทุกข้อสงสัยในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทุกคำถาม – เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะรีบดำเนินการตอบให้โดยเร็วที่สุด

[qa_add_question]