ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ.2566

E-News กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกาศทางราชการ

ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ประกาศย้าย-ศน.ปี-พ.ศ.2566ครั้งที่-1

แชร์เลยก้อ!