งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

E-News กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ประชาสัมพันธ์
หน้าโฮมเพจการแข่งขัน – ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา https://sillapa65.vichakan.net/sp-lei1/
หน้าโฮมเพจการแข่งขัน – ระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษา https://group65.vichakan.net/sp-lei1/

แชร์เลยก้อ!
Tagged
webmaster สพป.ลย.๑
ปฎิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ
https://loei1.go.th