ทดสอบ

0
webmaster สพป.ลย.๑
webmaster สพป.ลย.๑
ม.ค. ๐๖, ๒๕๖๖ ๐๑:๑๑ PM 0 คำตอบ ถาม-ตอบเรื่องทั่วไป
Member Since May 2022
สมัครสมาชิกแล้ว ติดตาม ไม่สมัครสมาชิก
ติดธง(0)

ทดสอบถาม-ตอบ Q&A สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

AnsPress is an open source, developer friendly, question and answer plugin for WordPress. AnsPress adds a full question and answer system to your existing WordPress site. It can be used to create a Q&A network similar to StackOverflow and Quora, or be a single page on existing site. The plugin supports multiple languages, shortcodes, reCAPTCHA, email and push notifications, and more.

AnsPress is not just limited to questions and answers. It can be used in many different ways, like a bug tracker, an internal Q&A board, support ticket forum, FAQ, and more. Anspress is trusted and used by many popular companies and sites at scale.

0 สมาชิก
ส่งคำตอบ
โปรด login เพื่อส่งคำตอบ.
0 คำตอบ

webmaster สพป.ลย.๑
ปฎิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ
https://loei1.go.th