450-240
450-240
cbc8039df16f411d2ade6be3167f3907
cbc8039df16f411d2ade6be3167f3907
นโยบายรัฐมนตรี_เรียนดีมีความสุข
นโยบายรัฐมนตรี_เรียนดีมีความสุข
Exit full screenEnter Full screen

สร้างโรงเรียนคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ?
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ E-SERVICE เพื่อบริการให้กับข้าราชการและลูกจ้างมากกว่า 10 ระบบ สามารถใช้งานได้ที่นี่ https://loei1.go.th/?page_id=481
 • ต้องการติดต่อ ?
 • ต้องการข้อมูลสารสนเทศ ?
  ระบบฐานข้อมูลกลางภาครัฐ (BIG DATA) https://bigdata.loei1.go.th
 • กันยายน, 2023

  ประกาศ/ข่าวส่วนกลาง

  1 2 8

  จากกันใช่จากไกล ยังห่วงใย มิลืมเลือน

  มอบผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ทุกท่านด้วยความเคารพ

  สพป.ลย.๑
  Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

  🔴📌การตรวจสอบ รับรองโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ ๓ ดาว ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม

  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดส่งใบสมัครเพื่อรับการตรวจสอบ รับรองให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในระดับ ๒ ดาว และโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบ รับให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ในระดับ ๒ ดาวไปแล้ว ส่งใบสมัครรับการตรวจสอบ รับรองให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในระดับ ๓ ดาว และมีโรงเรียนในสังกัดส่งใบสมัครเพื่อตรวจสอบ รับรองโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ ๓ ดาว จำนวน ๑๒ โรงเรียน และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเนินการ ตรวจ รับรอง ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต ๑ See MoreSee Less

  🔴📌การตรวจสอบ รับรองโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ ๓ ดาว ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดส่งใบสมัครเพื่อรับการตรวจสอบ รับรองให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในระดับ ๒ ดาว และโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบ รับให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ในระดับ ๒ ดาวไปแล้ว ส่งใบสมัครรับการตรวจสอบ รับรองให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในระดับ ๓ ดาว และมีโรงเรียนในสังกัดส่งใบสมัครเพื่อตรวจสอบ รับรองโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ ๓ ดาว จำนวน ๑๒ โรงเรียน และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเนินการ ตรวจ รับรอง ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต ๑

  🔴📌วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น.นายนพดล ศรีขัดเค้า, รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 นำผู้อำนวยการการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต 1 ร่วมสวดมนต์ไหว้พระสมาทานศีล 5 นั่งสมาธิ แผ่เมตตา พร้อมกันนี้ รองผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้เล่านิทานชาดก เป็นข้อคิดเตือนใจในการดำเนินชีวิตก่อนแยกย้ายกันปฎิบัติหน้าที่ 👍

  กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่ดีงามดำเนินการสืบเนื่องกันมา และทุกคนพร้อมใจกันปฎิบัติกิจกรรมนี้โดยพร้อมเพรียงและมิได้เป็นการบังคับแต่อย่างใด See MoreSee Less

  🔴📌วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น.นายนพดล ศรีขัดเค้า, รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 นำผู้อำนวยการการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต 1 ร่วมสวดมนต์ไหว้พระสมาทานศีล 5 นั่งสมาธิ แผ่เมตตา พร้อมกันนี้ รองผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้เล่านิทานชาดก เป็นข้อคิดเตือนใจในการดำเนินชีวิตก่อนแยกย้ายกันปฎิบัติหน้าที่ 👍

  กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่ดีงามดำเนินการสืบเนื่องกันมา และทุกคนพร้อมใจกันปฎิบัติกิจกรรมนี้โดยพร้อมเพรียงและมิได้เป็นการบังคับแต่อย่างใด

  🔴📌รมว.ศธ. มอบนโยบาย ผอ.สพท. ทั่วประเทศ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง “เรียนดี มีความสุข”

  วันที่ 19 กันยายน 2566 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ พร้อมเปิดงาน 2 ทศวรรษ สพฐ. “สานต่อพื้นฐานการศึกษา พัฒนาอนาคตเด็กไทย” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วม ได้แก่ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการกพฐ. รวมถึงผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขตทั่วประเทศ และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาในพื้นที่ รวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน เข้าร่วมในพิธี ณ ศูนย์ประชุม NICE สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี📌🔴ในการนี้สพป .เลย เขต 1 รับโล่เกียรติยศ รางวัลระดับประเทศ ในงานประชุมสัมมนา ผอ.สพม./ ผอ.สพป.ทั่วประเทศ ณ จ.ชลบุรี📌โดยวันที่ 18 กันยายน 2566 นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 พร้อมด้วยดร.พงษ์ศักดิ์ บุญพรมนายนพดล ศรีขัดเค้าดร.วรรณที ศรีโนนยาง รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ และรอง ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2566🔴ภายหลังพิธีเปิด นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 1 รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร 2 รายการ คือรางวัล ” ก.ต.ป.น. ต้นแบบ ” ระดับประเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับดีเยี่ยม (87.50 คะแนน)👍 See MoreSee Less

  🔴📌รมว.ศธ. มอบนโยบาย ผอ.สพท. ทั่วประเทศ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง “เรียนดี มีความสุข”
วันที่ 19 กันยายน 2566 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ พร้อมเปิดงาน 2 ทศวรรษ สพฐ. “สานต่อพื้นฐานการศึกษา พัฒนาอนาคตเด็กไทย” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วม ได้แก่ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการกพฐ. รวมถึงผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขตทั่วประเทศ และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาในพื้นที่ รวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน เข้าร่วมในพิธี ณ ศูนย์ประชุม NICE สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

📌🔴ในการนี้สพป .เลย เขต 1 รับโล่เกียรติยศ รางวัลระดับประเทศ ในงานประชุมสัมมนา ผอ.สพม./ ผอ.สพป.ทั่วประเทศ ณ จ.ชลบุรี

📌โดยวันที่ 18 กันยายน 2566 นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 พร้อมด้วยดร.พงษ์ศักดิ์ บุญพรม
นายนพดล ศรีขัดเค้า
ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ และรอง ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2566
🔴ภายหลังพิธีเปิด นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 1 รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร 2 รายการ คือรางวัล ” ก.ต.ป.น. ต้นแบบ ” ระดับประเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับดีเยี่ยม (87.50 คะแนน)👍

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 See MoreSee Less

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

  🔴📌การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ.2566 ณ สนามสอบ สพป.เลย เขต 1 >>>>https://photos.app.goo.gl/HoCVDLqiGukm79Qz5 👍 See MoreSee Less

  🔴📌การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ.2566 ณ สนามสอบ สพป.เลย เขต 1 >>>>https://photos.app.goo.gl/HoCVDLqiGukm79Qz5 👍

  The Custom Facebook Feed plugin

  แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 (สพฐ.)
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
  แผนพัฒนาการศึกษา สพป.ลย.1 ประจำปี 2566-2570
  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สพฐ.
  รายงานผลการดำเนินงานกลุ่ม DLiCT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2564
  รายงานผลตามแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)
  รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ประกาศ.มาตรการวางระบบภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียฯ
  ระเบียบว่าด้วยกลุ่มคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2565
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปี พ.ศ.2563
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
  คู่มือปฏิบัติงาน.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
  คู่มือปฏิบัติงาน.กลุ่มกฎหมายและคดี
  คู่มือปฏิบัติงาน.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  คู่มือปฏิบัติงาน.หน่วยตรวจสอบภายใน
  คู่มือปฏิบัติงาน.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  คู่มือปฏิบัติงาน.กลุ่มบริหารงานบุคคล
  คู่มือปฏิบัติงาน.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  คู่มือปฏิบัติงาน.กลุ่มนโยบายและแผน
  คู่มือปฏิบัติงาน.กลุ่มนิเทศฯ
  คู่มือปฏิบัติงาน.กลุ่มอำนวยการ