คำถามยอดฮิต FAQ

คำถามยอดฮิต FAQ

 • ต้องการข้อมูลสารสนเทศ
  ระบบฐานข้อมูลกลางภาครัฐ (BIG DATA) https://bigdata.loei1.go.th
 • ต้องการติดต่อ สพป.ลย.๑
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของ สพท.

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
  ได้พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ E-SERVICE เพื่อบริการให้กับข้าราชการและลูกจ้างมากกว่า 10 ระบบ
  สามารถใช้งานได้ที่นี่ https://loei1.go.th/?page_id=481

 • แชร์เลยก้อ!