ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

ประกาศ-38.ค-2-จุไลวัลณ์-ยุวดี

แชร์เนื้อหานี้ให้เพื่อนได้เลยก้อ!