🔴📍📍วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 08.15 น. นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม รับชมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.จากนั้นเป็นการประชุมการประชุม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.เลย 1 โดย ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้ กล่าวขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดในการต้อนรับ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.อัมพร พินะสา) ในการลงพื้นที่การตรวจราชการในระหว่างวันที่ 11-13 ที่ผ่านมา
🔴การดำเนินการสอบตาม ว 16 ที่จะดำเนินการในวัน ที่ 19-20 ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้วยความตั้งใจ ละเอียดรอบคอบ และประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการดำเนินการสอบครั้งนี้ ว่าอย่าได้หลงเชื่อว่าจะมีการช่วยเหลือให้ผู้เข้าสอบ สอบได้ ในทุกกรณีเพราะทุกกระบวนการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ตรวจสอบได้

   จากนั้นเป็นการประชุมตามระเบียบวาระการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.เลย เขต 1 ตามวาระต่อไป

https://photos.app.goo.gl/SyBaxyA1QNuKRu5u6

แชร์เนื้อหานี้ให้เพื่อนได้เลยก้อ!