ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถารศึกษารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถารศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

1.ประกาศรับสมัครคัดเลือกรอง ผอ.ร.ร.และผอ.รร 2566

2.รายละเอียดตัวชี้วัดสอบ รองผอ.รร. และผอ.รร. 2566

3.ใบสมัครคัดเลือก-ผอ.รร PDF

4.ใบสมัครคัดเลือก-รอง-ผอ.รร PDF

5.ใบสมัครคัดเลือก-ผอ.รร Word

6.ใบสมัครคัดเลือก-รอง-ผอ.รร Word

7.บัญชีแนบท้ายประกาศ 5-6

แชร์เนื้อหานี้ให้เพื่อนได้เลยก้อ!