วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ กล่าวรายงานการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ ๔ ต่อนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

https://photos.app.goo.gl/2hb5PpyKQP2em3XT8

แชร์เนื้อหานี้ให้เพื่อนได้เลยก้อ!