ประกาศ อ.ก.ค.ศ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๖

E-News กลุ่มบริหารงานบุคคล ข่าวจาก อกคศ. ประกาศทางราชการ

ผู้ประสงค์สมัครสอบ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ตั้งแต่วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ – วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖  ในเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

1.ประกาศรับสมัคร 2566 สพป.เลย เขต 1

2.เอกสารแนบท้ายประกาศ สพป.เลย เขต 1

3.ใบสมัครสอบแข่งขัน 2566 สพป.เลย เขต 1

4.ตัวอย่างหนังสืออนุญาต(ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา) สพป.เลย เขต 1

5.ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตสำหรับข้าราชการอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566

แบบรายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเลย เขต 1
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2566
ที่กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก31 พ.ค.661 มิ.ย.662 มิ.ย.663 มิ.ย.664 มิ.ย.665 มิ.ย.666 มิ.ย.66รวม
1คณิตศาสตร์
2ภาษาไทย
3ภาษาอังกฤษ
4วิทยาศาสตร์ทั่วไป
5สังคมศึกษา
6พลศึกษา
7ศิลปะ / ศิลปศึกษา
8ประถมศึกษา/การประถมศึกษา
9ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
รวม
แชร์เลยก้อ!