ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล1

แชร์เลยก้อ!