รับชมรับฟังรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

E-News ข่าวกิจกรรม สนง. ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 08.00 น.นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม รับชมรับฟังรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” จากนั้นเป็นการประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ลย.1 ในลำดับต่อไป

แชร์เลยก้อ!