นโยบาย สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุรภาพ

ประกาศข่าวราชการ

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุรภาพ
ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ไปสู่สมรรถนะผู้เรียน
ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ.

มณฑล พร้อมสันเทียะ
แด่ข้าผู้ยากไร้ โปรดเหยียบเท้าท่านเบาๆ เพราะท่านกำลังยืนอยู่บนความฝันของข้า
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/frog

ใส่ความเห็น