ประกาศนโยบาย ผอ.สพป.ลย.๑

ประกาศข่าวราชการ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 การประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 4/2564
ดร.กัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประกาศนโยบายการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านความปลอดภัย (SAFETY)
  2. ด้านโอกาส (OPPORTUNITIES)
  3. ด้านคุณภาพ (QUALITY)
  4. ด้านประสิทธิภาพ (EFFICIENCY)

มณฑล พร้อมสันเทียะ
แด่ข้าผู้ยากไร้ โปรดเหยียบเท้าท่านเบาๆ เพราะท่านกำลังยืนอยู่บนความฝันของข้า
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/frog