ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ประกอบด้วย

  • ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในสำนักงาน จำนวน 78 คน
  • ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ปฏบัติงานในโรงเรียน จำนวน 1,567 คน

ร่วมคัดค้านกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาคม ชมรม/ทางการศึกษา ทั่วประเทศ

คัดค้าน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .. ฉบับ ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา https://www.krisdika.go.th

[FinalTilesGallery id=’1′]

แชร์เนื้อหานี้ให้เพื่อนได้เลยก้อ!

ปฎิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ