ท่านดร.วรรณที ศรีโนนยาง เป็นประธานในพิธี พร้อมศน.จิรภิญญา ศรีเพียแก้ว ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันครู ท่านประธานได้มอบรางวัลให้แก่คณะครูพร้อมมอบช่อดอกไม้ต้อนรับคณะครูคนใหม่ในกลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง

E-News ข่าวกิจกรรม สนง.

วันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยท่านดร.วรรณที ศรีโนนยาง เป็นประธานในพิธี พร้อมศน.จิรภิญญา ศรีเพียแก้ว ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันครู ท่านประธานได้มอบรางวัลให้แก่คณะครูพร้อมมอบช่อดอกไม้ต้อนรับคณะครูคนใหม่ในกลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง

แชร์เลยก้อ!