นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานการจัดวันครู พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

E-News ข่าวกิจกรรม สนง. ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

วันนจันทร์ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานการจัดวันครู พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
โดยมีนายเฉลิมชัย แสนมหาชัยศึกษาธิการจังหวัดเลย ในนามคณะกรรมการจัดงานวันครูเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีนายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นผู้อ่านสารวันครูจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
งานวันครู ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๖๗ ภายใต้คำขวัญ “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” มีวัตถุประสงค์ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูส่งเสริมสามัคคีธรรมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย/ พิธีสงฆ์/ พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์/ และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา >>https://photos.app.goo.gl/yaR1epnh5wdnt3QV6

แชร์เลยก้อ!