พิธีลงนามถวายพระพร

E-News ข่าวกิจกรรม สนง. ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

วันนี้ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.นายกัมปนาท ศรีเชื้อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
นำผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ร่วมพิธีลงนามถวาย
พระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชร
ราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และแข็งแรง ทรงสถิตสถาพร เป็น
มิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนานสืบไป
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้จัดพิธีดังกล่าวนบริเวณลานโพธิ์ลานธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑

แชร์เลยก้อ!