ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)

E-News กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกาศทางราชการ

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

1. ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหาร เพิ่มเติม(ครั้งที่ 2)

2. คำร้องขอย้าย

3. ว7-2564

4. องค์ประกอบตัวชี้วัดย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2565

ส่งคำร้องขอย้ายได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ตั้งแต่วันที่ ๓-๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

แชร์เลยก้อ!