การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

E-News กลุ่มบริหารงานบุคคล ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศทางราชการ
 1. ประกาศตำแหน่งว่างครู ประจปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
 2. ข้อมูลอัตรากำลังครู
 3. แบบคำร้องขอย้ายครู
 4. ว 18 (หลักเกณฑ์การย้ายครู)
 5. ว 7436 (ปฏิทินและตัวชี้วัดการย้ายครู)
แชร์เลยก้อ!