การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็น อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

E-News ข่าวประชาสัมพันธ์

การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็น อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ด้วย สพฐ:ได้กำหนดแนวทางให้ สพท. ปฏิบัติเพื่อให้การได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักธรรมาภิบาลและเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย สพป.เลย เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์การรับสมัครดังนี้ >>https://drive.google.com/file/d/1quOUNtPp32C6J27vlfVJVuLFzekRwJ8b/view?usp=sharing

แชร์เลยก้อ!