การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

E-News ข่าวกิจกรรม สนง. ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

รหัสกิจกรรม : 000399
การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 แข่งขันวันที่ 13 ธ.ค. 2565
เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมในครั้งนี้ นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้ร่วมเข้ารับการแข่ง คณะครูผู้ฝึกซ้อม ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา และกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ มีผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์เข้าร่วมให้กำลังใจในกิจกรรมการแข่งขันดังกล่าวด้วย

แชร์เลยก้อ!