สพป .เลย เขต 1 ร่วมใจสวดมนต์ไหว้พระสมาทานศีล 5 นั่งสมาธิ

E-News ข่าวกิจกรรม สนง. ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร ประชาสัมพันธ์

เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น.นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา สพป .เลย เขต 1 ร่วมใจสวดมนต์ไหว้พระสมาทานศีล 5 นั่งสมาธิ
วันนี้ ผอ.สพป.เลย เขต 1 ร่วมพบปะ และเล่านิทานเป็นข้อคิดเตือนใจให้ได้รับฟัง
การสวดมนต์ไหว้พระ สมาทานศีล 5 ของ สพป.เลย เขต 1 เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม และยึดปฏิบัติสืบเนื่องกันมาและบุคลากรมาร่วมกิจกรรมโดยความสมัครใจพร้อมเพรียง ในทุกเช้าของวันนี้ผู้บริหารได้ร่วมพบปะแนะนำสิ่งดีๆให้บุคลากรได้ยึดถือและปฏิบัติในตอนเช้าก่อนการทำงานทั้งในเรื่องการปฏิบัติราชการและในการดำเนินชีวิตประจำวันกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้บุคลากรมีจิตใจผ่อนคลายเตรียมพร้อมในการทำงานของเช้าวันใหม่ ทำให้การปฏิบัติงานนั้นๆ ประสบกับความสำเร็จตามสิ่งที่วางไว้

แชร์เลยก้อ!