ผอ.สพป.เลย 1 ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียน

E-News ข่าวกิจกรรม สนง. ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

เวลา 14.00 น.ผอ.สพป.เลย 1 ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ,บ้านคกเว้า บ้านหาดคัมภีร์ และโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม โดยมีนายสมชาย ระติเดช ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ ให้การต้อนรับและ รายงานการบริหารจัดการการศึกษาในพื้นที่ พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่และมีการบริหารการจัดการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี เวลา 15.00 น.ติดตามการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม

แชร์เลยก้อ!