เข้าร่วมประชุม รับชมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

E-News ข่าวกิจกรรม สนง. ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565
เวลา 08.00 น.นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษาประกอบด้วย ดร.พงษ์ศักดิ์ บุญพรม,ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม รับชมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.จากนั้นเป็นการประชุมการพิจารณากลั่นกรองยกร่างโครงการในแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 งบประมาณปี 2566 ณ ห้องประชุมประชุมเทพสถิต สพป.เลย เขต 1

แชร์เลยก้อ!