ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

E-News กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกาศทางราชการ

IMG_20221114_0002

แชร์เลยก้อ!