ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัด สพป.เลย เขต 1

E-News กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกาศทางราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเล

แชร์เลยก้อ!