ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกาศทางราชการ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ – วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

แชร์เลยก้อ!