ประกาศ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)

E-News กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกาศทางราชการ

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)

แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหาร(เพิ่มเติม)

ว.7 สนง. ก.ค.ศ.

องค์ประกอบตัวชี้วัดย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2565

แชร์เลยก้อ!