รับชมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.จากนั้นเป็นการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 8/2565

E-News ข่าวกิจกรรม สนง.

วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น.นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษาประกอบด้วย ดร.พงษ์ศักดิ์ บุญพรม,นายนพดล ศรีขัดเค้า ,รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม รับชมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.จากนั้นเป็นการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 8/2565 โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม การนำสื่อนวัตกรรมมาใช้ในการศึกษา การพาน้องกลับมาเรียน มติการนำ อกศจ.กลับมาบริหารจัดการในสำนักงานเขตพื้นที่ ให้ครูมีการสอนที่ครบ ไม่นำครูออกจากห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

แชร์เลยก้อ!