รับชมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.จากนั้นเป็นการประชุมสภากาแฟโดย ผอ.สพป.เลย เขต 1

E-News ข่าวกิจกรรม สนง.

วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น.นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษาประกอบด้วย ดร.พงษ์ศักดิ์ บุญพรม,นายนพดล ศรีขัดเค้า ,ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม รับชมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.จากนั้นเป็นการประชุมสภากาแฟโดย ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้กล่าวถึงงานที่เกี่ยวข้องคืองานบริหารงานบุคคลในเรื่องของการนับตัวบุคคลการเลื่อนขั้นเงินเดือน การย้ายผู้บริหาร กล่าวถึงงานที่เกี่ยวข้องคืองานบริหารงานบุคคลในเรื่องของการนับตัวบุคคลการเลื่อนเงินเดือน การย้ายผู้บริหาร การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งานก่อสร้างงบลงทุน และการประชุมตามระเบียบวาระตามลำดับ

แชร์เลยก้อ!