ต้อนรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย และโรงเรียนบ้านท่าลี่ ในการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1

E-News

แชร์เลยก้อ!