ประกาศผลสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปี 2565

E-News กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกาศทางราชการ

บัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรได้ในตำแหน่งดังกล่าว จะขึ้นบัญชีเป็นเวลา 2 ปี

  • สาขาวิชาเอกภาษาไทย ลำดับที่ 1 – 2
  • สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 1

รายงานตัววันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 10.00น. ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล(ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ สพป.เลย เขต 1

แชร์เลยก้อ!
webmaster สพป.ลย.๑
ปฎิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ
https://loei1.go.th