ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้สอน 2565

E-News กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกาศทางราชการ

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565
อาคาร 4 (อาคารสีเหลือง) ณ โรงเรียนเมืองเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย

อย่าลืม!

4.1 บัตรประจำตัวผู้สมัคร
4.2 บัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย
4.3 ปากกาน้ำเงิน (ด้ามพลาสติก)
4.4 ให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2555

แชร์เลยก้อ!
webmaster สพป.ลย.๑
ปฎิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ
https://loei1.go.th