เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด

E-News กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 นายนพดล ศรีขัดเค้า เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด ร่วมกับนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย นายประกอบ โพธ์ราม ผอ.กศน.จังหวัดเลย ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แชร์เลยก้อ!