ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย

Loading

แชร์เนื้อหานี้ให้เพื่อนได้เลยก้อ!

โปรดเหยียบเท้าท่านเบาๆ ..เพราะท่านกำลังยืนอยู่บนความฝันของข้า