สพป.เลย เขต 1 ขอแสดงความยินดี กับ ร.ร.ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ได้รับรางวัล เหรียญทอง การประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 52 ณ.กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

E-News กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.เลย เขต 1 ขอแสดงความยินดี กับ ร.ร.ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ได้รับรางวัล เหรียญทอง การประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 52 ณ.กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เด็กหญิงวรัญญา วรรณภา ชั้น ป.6 ชื่อผลงาน tiny living things ซึ่งจะพิธีมอบรางวัลและนิทรรศการจัดแสดงภาพผลงานที่ได้รับรางวัล ในเดือนสิงหาคม 2564 ณ กรุงเทพมหานคร

Loading

แชร์เลยก้อ!