สพป.เลย เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ประทุมมาสงเคราะห์”

E-News กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 มิถุนายน 2565​ นายสมชาย  คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ประทุมมาสงเคราะห์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​เลย เขต 1   เข้ารับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร กับนายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย  ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

แชร์เลยก้อ!