ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

E-News กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกาศทางราชการ

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทบริหารทั่วไป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2565 (ในวันเวลาราชการ)
อาคารโพธิ์ทอง (อาคารไม้)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร วันที่ 9 กรกฎาคม 2565

แชร์เลยก้อ!
webmaster สพป.ลย.๑
ปฎิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ
https://loei1.go.th