นโยบายเร่งด่วน Quick Policy 2565 สพฐ.

E-News ประกาศทางราชการ ปักหมุด

นำเสนอในวาระประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 5/2565

https://loei1.go.th/wp-content/uploads/2022/06/นโยบายเร่งด่วน-สพฐ-2565.pdf

Loading

แชร์เลยก้อ!
มณฑล พร้อมสันเทียะ
โปรดเหยียบเท้าท่านเบาๆ ..เพราะท่านกำลังยืนอยู่บนความฝันของข้า
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/frog