สอบถามเรื่องเงินเยียวยานักเรียน..จะเข้าวันไหนคร้าทางรร.เทศบาลก้อบอกว่าเงินยังไม่โอนมาคร้า จะได้รับวันไหนคร้า

Q&A ถาม – ตอบ ข้อสงสัย?หมวดหมู่: เรื่องทั่วไปสอบถามเรื่องเงินเยียวยานักเรียน..จะเข้าวันไหนคร้าทางรร.เทศบาลก้อบอกว่าเงินยังไม่โอนมาคร้า จะได้รับวันไหนคร้า
applejunior2528@gmail.com asked 1 เดือน ago
มณฑล พร้อมสันเทียะมณฑล พร้อมสันเทียะ ทีมงาน replied 1 เดือน ago

ขอบคุณสำหรับคำถาม ทางเราจะรีบดำเนินการทันที

2 Answers
มณฑล พร้อมสันเทียะมณฑล พร้อมสันเทียะ ทีมงาน answered 1 เดือน ago

รายงานข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี สพป.ลย.1

  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โอนเงินให้โรงเรียนในสังกัด วันที่ 3 กันยายน 2564
    • โรงเรียนที่ใช้บัญชีของธนาคารกรุงไทย เงินจะเข้าบัญชีเลยทันทีในวันที่ 3 กันยายน 2564
    • โรงเรียนที่ใช้บัญชีธนาคารออมสิน ธนาคาร ธกส. เงินจะเข้าบัญชีในวันที่ 7 กันยายน 2564
  2. โรงเรียนเริ่มจ่ายวันที่
    • อำเภอเมืองเลย จ่ายเงินวันที่ 6-8 กันยายน 2564
    • อำเภอเชียงคาน นาด้วง ปากชม ท่าลี่ บัญชีธนารคารส่วนใหญ่จะเป็นธนาคารออมสิน และธนาคาร ธกส. จ่ายเงินวันที่ 7-9 กันยายน 2564

ในส่วนของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /โรงเรียนเอกชน ขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนนั้น