บรรจุแล้วยังไม่มี อีเมล @loei1

Q&A ถาม – ตอบ ข้อสงสัย?หมวดหมู่: เรื่องทั่วไปบรรจุแล้วยังไม่มี อีเมล @loei1
Ploypailin asked 2 เดือน ago

สามารถติดต่อขอรับ อีเมล @loei1 ได้ที่ไหนคะ

1 Answers
มณฑล พร้อมสันเทียะมณฑล พร้อมสันเทียะ ทีมงาน answered 1 เดือน ago

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

  1. หมายเลขโทรศัพท์ 0 4281 3112 – 4 ต่อ 3
  2. อีเมล์ dlict@loei1.go.th

พร้อม ส่งสำเนาบัตรประชาชน