ต้องการพิมพ์สลิปเงินบำนาญและค่าใช้จ่ายได้ที่ไหนคะ

Q&A ถาม – ตอบ ข้อสงสัย?หมวดหมู่: งานบริหารงบประมาณต้องการพิมพ์สลิปเงินบำนาญและค่าใช้จ่ายได้ที่ไหนคะ
มณฑล พร้อมสันเทียะมณฑล พร้อมสันเทียะ ทีมงาน asked 2 เดือน ago

ดิฉันเกษียณแล้วเข้าระบบ AMSS ไม่ได้ ต้องการพิมพ์สลิปเงินบำนาญและค่าใช้จ่ายได้ที่ไหนคะ

1 Answers
มณฑล พร้อมสันเทียะมณฑล พร้อมสันเทียะ ทีมงาน answered 2 เดือน ago

คุณครูสามารถใช้งานผ่านบริการออนไลน์ที่เว็บไซต์ e-service.loei1.go.th หรือ e-bamnan.loei1.go.th