ข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่

Q&A ถาม – ตอบ ข้อสงสัย?หมวดหมู่: เรื่องทั่วไปข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่
กุลวดี asked 2 เดือน ago

สามารถเข้าดูหรือดาวน์โหลดได้ที่ไหนครับ

1 Answers
มณฑล พร้อมสันเทียะมณฑล พร้อมสันเทียะ ทีมงาน answered 2 เดือน ago

https://bigdata.loei1.go.th
ตามนี้เลยครับ