ต้องการข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่

Q&A ถาม – ตอบ ข้อสงสัย?หมวดหมู่: งานบริหารทั่วไปต้องการข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่
มณฑล พร้อมสันเทียะมณฑล พร้อมสันเทียะ ทีมงาน asked 2 เดือน ago

ต้องการข้อมูลสารสนเทศของเขตพื้นที่การศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่ไหนครับ

1 Answers
มณฑล พร้อมสันเทียะมณฑล พร้อมสันเทียะ ทีมงาน answered 2 เดือน ago

หน้าเว็บไซต์ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
bigdata.loei1.go.th