ขอถามตำแหน่งว่างของโรงเรียนคะ

Q&A ถาม – ตอบ ข้อสงสัย?หมวดหมู่: งานบริหารบุคคลขอถามตำแหน่งว่างของโรงเรียนคะ
ครูช่วยสอน asked 2 เดือน ago

ขอสอบถามตำแหน่งว่างของ รร ค่ะ พอดีดำเนินการย้ายกรณีพิเศษ พอจะมีแนวทางไหนที่สามารถลงตำแหน่งคะ.
เขียนในกรณีย้ายติดตามคู่สมรส โดยได้รับคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ค่ะ. รบกวนตอบกลับด้วยนะคะ รอค่ะ ☺️☺️

1 Answers
มณฑล พร้อมสันเทียะมณฑล พร้อมสันเทียะ ทีมงาน answered 2 เดือน ago
  1. ตำแหน่งว่างปัจจุบัน มี 6 ตำแหน่ง
  2. แนวทางไหนจะลงได้ต้องถามว่า ประสงค์จะลงที่ไหน
  3. คู่สมรสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่อย่างไร ดูแนวปฏิบัติการย้ายกรณีพิเศษตามหลักเกณฑ์ที่.ก.ค.ศ.กำหนดได้ค่ะ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ https://e-servicemind.loei1.go.th/index.php?idx=Contact&wg=&id=4x30201003149y6