กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

ณ บ้านห้วยโตก หมู่ที่ 1ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัด […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศฯ ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

POWER POINT ประกอบการประชุม เกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบป […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ