วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ขอเชิญชวน […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

ประชุมมอบนโยบายผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอเชียงคาน ภาคเรียนที่ 1/2565

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรีย […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

อบรมหลักสูตรซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกล DLTV.2565

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล และระบบเทคโนโลยีดิจิทั […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ